Privacy verklaring

 Stal Wagemakers, h.o.d.n. Au Paysan, Nederheide 21 (4709 PP) Nispen

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.stalwagemakers.nl 

Marco en Mascha Wagemakers zijn de Functionaris Gegevensbescherming van Stal Wagemakers, te bereiken via e-mailadres info@stalwagemakers.nl of stalcorrespondentie@hotmail.nl 

Stal Wagemakers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder staan persoonsgegevens die wij verwerken:
O.a. voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres- IP-adres.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken of via social media genoemd en of zichtbaar te worden d.m.v. naam en of foto.
In correspondentie, email, app (of ander toekomstig communicatiemiddel) en telefonisch.
Locatiegegevens- bankgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Foto's die door ons of anderen gemaakt worden van u als klant en/of bezoeker, diens aanhang/kind en/of het paard van de klant, kunnen gebruikt worden op onze website, social media of ander promotiemateriaal. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stalwagemakers.nl of stalcorrespondentie@hotmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op ons gehele bedrijf hangen camera's voor het bewaken van uw en onze eigendommen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Stal Wagemakers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief, u te kunnen bereiken via telefoon, app, social media of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om goederen en diensten bij u af te leveren, Stal Wagemakers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren, Stal Wagemakers volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte, Stal Wagemakers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stal Wagemakers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de eigenaren van Stal Wagemakers) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stal Wagemakers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens:

NAW: zolang wij deze om boekhoudtechnische redenen moeten bewaren.
Bankgegevens: zolang onze bank deze gegevens blijft bewaren.
Social media: zolang wij foto's en activiteiten, die stal gerelateerd zijn, nodig hebben voor onze promotionele doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stal Wagemakers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dierenartsen die facturen aan ons adres sturen, ten behoeve van behandeling aan paard van klant, worden wel voorzien van het juiste factuuradres.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
Stal Wagemakers gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stalwagemakers.nl of stalcorrespondentie@hotmail.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om bezwaar tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stal Wagemakers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

Stal Wagemakers wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stal Wagemakers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stalwagemakers.nl of stalcorrespondentie@hotmail.nl


Stal Wagemakers, Nederheide 21 (4709PP) Nispen
info@stalwagemakers.nl of stalcorrespondentie@hotmail.nl 
www.stalwagemakers.nl
+ 31 (0) 6 24852323
BTW NL 823088273 B01